Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Branży Spożywczej w Kielcach serdecznie wita na swoich stronach!--- zadzwoń teraz tel. +48 41 344 71 67

Władze cechu PDF Drukuj Email

Na co dzień cechem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Zarząd cechu.
Zarząd składa się z 9 osób: Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika oraz członków Zarządu.
Do pomocy w pracy służy im biuro cechu.

Skład  zarządu  Cechu  Rzemieślników i Przedsiębiorców Branży  Spożywczej w Kielcach po wyborach na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo - Wyborczym z dnia 28.05.2013 r.

1. Telecki Józef

Prezes  Zarządu

2. Kosiński Tadeusz

Vice Prezes  Zarządu

3. Sperczyński Jerzy

Vice Prezes  Zarządu

4. Zapała Krzysztof

Sekretarz  Zarządu

5. Furmanek Zdzisław

Skarbnik Zarządu

6. Banatkiewicz Janusz

członek

7. Pasternak Bogusław

członek

8. Ramiączek Ryszard

członek

9.Sójka Jan

członek

Dobrowolska Halina

członek zapasowy

Chmiel Ryszard

członek zapasowy

Najwyższą władzą cechu jest Walne Zgromadzenie członków cechu.

     Piekarze

     Cukiernicy

     Rzeźnicy i masarze

     Gastronomia

     Inne branże