Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Branży Spożywczej w Kielcach serdecznie wita na swoich stronach!--- zadzwoń teraz tel. +48 41 344 71 67

200 rocznica ?mierci Jana Kili?skiego PDF Drukuj Email

200 rocznica ?mierci Wielkiego Polskiego Bohatera Narodowego, Jana Kili?skiego

W poniedzia?ek 28 stycznia 2019 r., przypada?a okr?g?a 200 rocznica ?mierci Wielkiego Polskiego Bohatera Narodowego, a zarazem s?ynnego szewca i rzemie?lnika warszawskiego - Pana Pu?kownika Jana Kili?skiego (1760-1819. Uroczysta Msza ?wi?ta w intencji Pana Pu?kownika Jana Kili?skiego, odby?a si? w tym dniu tj. 28 stycznia 2019 roku w ko?ciele garnizonowym w Kielcach o godz.18.

Cech Rzemie?lnikw i Przedsi?biorcw Bran?y Spo?ywczej  stan?? na wysoko?ci zadania i przyst?pi? do zorganizowania w/w uroczysto?ci w ktrej wzi??y udzia? poczty sztandarowe  WP i Cechu Spo?ywczego wraz  Starszyzn? Cechow? cz?onkami zarz?du i cz?onkami Cechu Spo?ywczego. Miasto Kielce reprezentowa? radny Zdzis?aw ?akomiec . Ponadto uczestniczy?y osoby zaproszone przez inicjatora  tego wielkiego wydarzenia patriotycznego Pana Adama W. Goryckiego. Na Mszy ?wi?tej w intencji Pana Pu?kownika Kili?skiego by? Wielebny Ksi?dz ppor. Dariusz Jarli?ski, ktry modli? si? za Pana Pu?kownika Kili?skiego i wyg?osi? kazanie.


Z przyjemno?ci? przytocz?  podzi?kowanie nades?ane przez Pana Adama W. Goryckiego :

Szanowny Pan Jzef Telecki Kielce, 30 stycznia 2019 roku

Prezes Cechu Rzemie?lnikw i Przedsi?biorcw

Bran?y Spo?ywczej w Kielcach

Niniejszym, chcia?bym jeszcze raz, serdecznie podzi?kowa? dla Pana Prezesa, a tak?e, pozwalam sobie z?o?y? na Pa?skie r?ce podzi?kowanie dla ca?ej Starszyzny, oraz dla pocztu sztandarowego i wszystkich zwyk?ych cz?onkw Cechu Rzemie?lnikw i Przedsi?biorcw Bran?y Spo?ywczej w Kielcach, za Pa?stwa udzia? we Mszy ?wi?tej w intencji naszego Wielkiego Bohatera Narodowego - Pana Pu?kownika Jana Kili?skiego, ktra odby?a si? w miniony poniedzia?ek dnia 28 stycznia 2019 roku w ko?ciele garnizonowym w Kielcach, a tak?e, za udzielon? pomoc w organizacji, czyli za wsplne zaproszenie pocztu sztandarowego Wojska Polskiego. Jestem przekonany,

i? Pa?stwa obecno?? u?wietni?a wspomniane nabo?e?stwo i nada?a mu charakter bardzo uroczysty, by?a rwnie? widocznym ?wiadectwem, ?e w Kielcach, przynajmniej Rzemie?lnicy i Przedsi?biorcy bran?y spo?ywczej dbaj? o tradycj? cechow? i otaczaj? Pana Pu?kownika Jana Kili?skiego prawdziwym szacunkiem i s? godni nosi? dumne miano Jego nast?pcw. Przeto, mam nadziej?, i? w tym, dopiero rozpoczynaj?cym si? 2019 roku, ktry jest rokiem 200 rocznicy ?mierci Pana Pu?kownika Jana Kili?skiego, a tak?e w przysz?ym 2020 roku, ktry b?dzie rokiem 260 rocznicy urodzin Pana Pu?kownika Jana Kili?skiego, nadarz? si? jeszcze okazje, aby?my znw wsplnie uczcili pami?? o naszym Wielkim Rodaku i nie ukrywam, i? by?by to dla mnie wielki zaszczyt i prawdziwa przyjemno??.


Zatem, z przyjemno?ci? mog? powiedzie?, ?e nasza uroczysta Msza ?wi?ta, cho? na pierwszy rzut oka skromna, wypad?a jednak na tle ca?ego kraju bardzo dobrze, a przede wszystkim, jako jedni z nielicznych w Polsce mo?emy z dum? powiedzie?, ?e stan?li?my na wysoko?ci zadania i uczcili?my Pana Pu?kownika Jana Kili?skiego z okazji 200 rocznicy Jego ?mierci.

Z wyrazami szacunku, zwyk?y kielczanin Adam W. Gorycki

{gallery}kili{/gallery}

 
Polish Belarusian Chinese (Simplified) Czech Danish English Estonian French German Italian Lithuanian Russian Slovak Ukrainian

mistrz branży

www.polwita.pl


Zachęcamy do pobrania broszur "70 lat Rzemiosła Cukierniczego w Kielcach 1936-2006". pobieranie oraz "JUBILEUSZ 400-LECIA CECHU RZEŹNIKÓW I WĘDLINIARZY W KIELCACH 1606 - 2006".
Uwaga! pliki mają 22 MB, 32 MB potrzebna odrobina cierpliwości.