Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Branży Spożywczej w Kielcach serdecznie wita na swoich stronach!--- zadzwoń teraz tel. +48 41 344 71 67

Inspektorzy Sanepidu, IJHARS, IH mogą kontrolować nowe oznakowanie wyrobów. PDF Drukuj Email

oznakowanie żywnościInspektorzy Sanepidu, IJHARS, IH będą mogą od 13 grudnia 2014 r. rozliczać producentów żywności, czy ich wyroby pakowane i nieopa­kowane są znakowane według nowych zasad (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011).

PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY 3 WAŻNE DOKUMENTY (można pobrać w zakładce menu - 'do pobrania' - kliknij )

Opracowanie etykiet zgodnie z aktualnymi wymaganiami przepisów prawnych

Źródło: artykuł  z miesięcznika „Mistrz branży” „Opracowanie etykiet zgodnie z aktualnymi wymaganiami przepisów prawnych” autorstwa Wioletty Bogusz-Kalisz.

Pytania i odpowiedzi dotyczące stosowania rozporządzenia(UE) nr 1169/2011
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011
z dnia 25 października 2011 r.

w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004